Koulutettu hieroja

Koulutettu hieroja on terveydenhuollon ammattilainen. Hänet on merkitty VALVIRAn (ent.TEO) rekisteriin nimikesuojatuksi koulutetuksi hierojaksi.

Koulutettu hieroja on suorittanut koulutetun hierojan ammattitutkinnon.  Tutkintoon johtava koulutus kestää noin vuoden. Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta osasta: Hierojan ammatin perusteet, Hierojan työmenetelmät, Hieronta hoitotapahtumana ja Hieroja yrittäjänä. Ammattitaitokriteerit on vahvistettu opetushallituksessa ja osaaminen osoitetaan koulutuksen jälkeen valtakunnallisten kriteerien mukaan näyttötutkinnoissa.

Saavuttaakseen koulutetun hierojan ammattiosaamisen tason on perehdyttävä sekä alan teoriaan että käytännön taitoihin. Ammattiosaamisen teoria koostuu hieronnan teorian lisäksi muun muassa anatomiasta, fysiologiasta, patologiasta, liikehoidoista, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, fysikaalisista hoidoista, ergonomiasta, hoitotyön etiikasta, ensiavusta ja viestinnästä.

Lue lisää koulutetuista hierojista:
www.khl.fi

khllogo

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver